STRONA GŁÓWNA
ZALOGUJ

Baza informacji o polskiej współczesnej twórczości kompozytorskiej
Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), administrator Bazy informacji o polskiej współczesnej twórczości kompozytorskiej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, zwanej dalej bazą danych POLMIC, informuje że:
 1. administratorem danych osobowych Użytkownika bazy danych POLMIC jest Związek Kompozytorów Polskich z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27 (kod pocztowy: 00-272), tel. stacjonarny 22 831 16 34;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: zkp@zkp.org.pl;
 3. dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu utworzenia i utrzymania dostępu do bazy danych POLMIC, w tym koniecznego bieżącego kontaktu w związku z tworzeniem i utrzymaniem dostępu, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (RODO);
 4. dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:
  a. podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora związane z budową i funkcjonowaniem baz – w szczególności usługi informatyczne, a także
  b. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
 5. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach GDPR (RODO);
 6. dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez cały okres realizacji tworzenia i utrzymywania dostępu do bazy danych POLMIC, a po jego zakończeniu mogą być przechowywane w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym, jednak w przypadku odmowy podania danych dostęp do bazy nie może być przyznany i utrzymywany.